top of page

Maw, 30 Gorff

|

Aberavon Seafront

Sea Watch Aberavon Seafront

Pop down to Aberavon Seafront to help us with a Sea Watch Survey for National Whale and Dolphin Watch Week! Galwch lawr i Glan Môr Aberafan i'n helpu gydag Arolwg Gwylio'r Môr ar gyfer Wythnos Genedlaethol Morfilod a Dolffiniaid!

Sea Watch Aberavon Seafront
Sea Watch Aberavon Seafront

Time & Location

30 Gorff 2024, 12:00 – 15:00

Aberavon Seafront, H5VM+C6, Beach, Port Talbot SA12 6QL, UK

About the event

Join us at Aberavon Seafront for a Sea Watch Survey to take part in National Whale and Dolphin Watch Week!

We will be at the seafront from 12pm - 3pm, come and chat to us to learn more about your local marine life and why recording your sightings is so important. We will also have lots of information about the Coastal Connections project, including other events that are coming up and ideas for activities that you can do to get connected to your coastline!

If you would like to join us for the full survey, we will have a limited number of binoculars and survey equipment available to borrow, but please bring your own chair.

___________________________________________________

Ymunwch â ni ar lan y môr Aberafan am Arolwg Gwylio'r Môr i gymryd rhan yn Wythnos Genedlaethol Gwylio Morfilod a Dolffiniaid!

Byddwn yn cynnal yr arolwg ger gorsaf yr RNLI rhwng 12pm a 3pm. Dewch i sgwrsio â ni i ddysgu mwy am eich bywyd morol lleol a pham mae cofnodi eich golygfeydd mor bwysig. Os hoffech ymuno â ni ar gyfer yr arolwg llawn, bydd gennym nifer cyfyngedig o ysbienddrychau ac offer arolygu ar gael i'w fenthyca, ond dewch â'ch cadeirydd eich hun.

Bydd gennym hefyd lawer o wybodaeth am y prosiect Cysylltiadau Arfordirol, gan gynnwys digwyddiadau eraill sydd ar y gweill a syniadau ar gyfer gweithgareddau y gallwch eu gwneud i gysylltu â'ch arfordir!

Share this event

bottom of page