top of page
swift-5248648_1280.jpg

Gwarchod Natur

Mae CNPT dros Fywyd Gwyllt yn is-grŵp newydd ar gyfer Partneriaeth Natur Leol CNPT sydd â'r nod o ymgysylltu â grwpiau cymunedol ac unigolion brwdfrydig sydd am wneud gwahaniaeth i fyd natur yn CNPT, ond sydd efallai angen help llaw i ddechrau arni. Rydym yn cyfarfod unwaith bob 3 mis i drafod ein rhywogaethau a chynefinoedd pwysig yn CNPT, rhoi cyngor i unrhyw un sydd am ddechrau prosiect, a rhoi syniadau ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau y gallwch chi eu trefnu neu gymryd rhan ynddynt gyda'ch cymunedau. Mae hefyd yn lle gwych i gysylltu â phobl eraill yn CNPT sy’n pryderu am fyd natur ac am wneud ffrindiau newydd! Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu rhagor am fywyd gwyllt ac ecoleg Cymru, eisiau cwrdd â phobl o'r un meddylfryd yn eich ardal neu fynd ati i wirfoddoli'n lleol, dewch i'n cyfarfod nesaf!

Cyfarfodydd blaenorol

Swifts can sometimes be confused with other similar-looking birds, namely swallows, house martins and sand martins. Here are some key features to look out for to help you tell them apart:

Swift Interpretation Panel.png
Image by  Kev from Pixabay.jpg

Ymuno

What was the swift(s) doing?

How you can help swifts

Put up a swift box

If you are able to, putting a swift box or two up on your property can be a great practical way to help your local swifts.

Record your sightings

If you see a swift, let us know where it was so we can keep an eye on the populations in NPT. Use the form above to do so. 

Raise community awareness

Tell your friends and family about the plight of our swifts and how they can help. Why not encourage your neighbours to put up boxes and create a swift street?

bottom of page