top of page
Neath Port Talbot Local Nature Partnership Nature Recovery in NPT

Partneriaeth Natur Leol
Castell-nedd Port Talbot

Cadw, gwarchod a gwella natur

Castell-nedd Port Talbot yn ne Cymru

Partneriaeth Natur Leol Castell-nedd Port Talbot

Cadw, gwarchod a gwella natur Castell-nedd Port Talbot yn ne Cymru

Rydym yn cyflawni ein nodau drwy greu partneriaethau rhwng pobl sy’n gwarchod ac yn gofalu am natur yn CNPT, casglu gwybodaeth am gadwraeth rhywogaethau a chynefinoedd yn CNPT, cefnogi datblygiad prosiectau sy’n cyfrannu at nodau’r bartneriaeth, datblygu prosiectau newydd i fynd i’r afael â blaenoriaethau lleol a darparu swyddogaeth ymgynghorol ar y testun o gyflwr byd natur ac adferiad natur yn CNPT.

Blue Ground Beetle Vaughn Matthews
Basil Thyme Clinopodium acinos Charles Hipkin

SEFYLLFA BYD NATUR YN CNPT

Mae asesiad o Gyflwr Byd Natur ein sir wedi datgelu bod byd natur yn CNPT mewn trafferthion ac mewn perygl o fygythiadau fel newid yn yr hinsawdd a datblygiad. Mae angen cymryd camau gweithredu brys i wella cadernid bioamrywiaeth CNPT, yn enwedig y cynefinoedd arfordirol, rhostiroedd a gweundiroedd a glaswelltiroedd lled-naturiol.

SUT GALLWCH CHI HELPU?

Mae cadwraeth natur yn dechrau wrth ein traed ac mae camau y gall pawb eu cymryd, ble bynnag neu pwy bynnag ydyn ni, i helpu i warchod treftadaeth naturiol CNPT.

Barn Owl Neath Port Talbot How can you help (c) Laura Palmer
Alluvial meadow Resolven.jpg

Ein Cynllun Gweithredu Adfer Natur

Asesiad o gyflwr natur yn CNPT yw'r cam cyntaf tuag at sicrhau amgylchedd cynaliadwy ac iach, a fydd yn rhoi lle ysbrydoledig i ni i gyd a chenedlaethau'r dyfodol yn CNPT. Y camau gweithredu a awgrymir ar y wefan hon yw ein map ffordd i gyflwyni hyn; ein Cynllun Gweithredu Adfer Natur.

Dilynwch ni

 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
IMG_20160616_103420398.jpg

Upcoming Events

 • 13 Meh 2024, 16:30 – 19:00
  Crynant RFC, 54 Main Rd, Crynant, Neath SA10 8NP, UK
  Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will walk around the Wood Carvings path and get to know and understand the local ecology and biodiversity better. We will record our observations as part of the walk.
 • 15 Meh 2024, 20:30 – 22:30
  Resolven, Resolven, UK
  A gentle walk into the forestry to watch and listen for nightjar. Other species that have the potential to be present include goshawk, crossbill, lesser redpoll, siskin, grasshopper warbler and a range of more widespread species. More information here https://www.gowerbirds.org.uk/event/nightjar-wal
 • 17 Meh 2024, 16:00 – 18:00
  Briton Ferry, Jersey Park, Neath Rd, Briton Ferry, Neath SA11 2AX, UK
  Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will walk around the park and get to know and understand the local ecology and biodiversity better. We will record our observations as part of the walk.
 • 20 Meh 2024, 19:30 – 21:30
  Neath, Eaglesbush Valley, Neath SA11 2AN, UK
  Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will get to know the trees habitat better and hope to watch and listen to bats using bat detectors. We will also get to know the heritage of the site better.
 • 27 Meh 2024, 16:00 – 18:30
  Rhos, 3HD, March Hywel, Rhos, Swansea SA8 3HF, UK
  Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will walk around the local area and get to know and understand the local ecology and biodiversity better. We will record our observations as part of the walk.
 • 29 Meh 2024, 10:30 – 12:30
  Bryncoch, Bryncoch, Neath SA10, UK
  Join the VOG, NPT and Bridgend Meadows Group and Neath Port Talbot Local Nature Partnership for an explore around the beautiful meadows at Wern Ddu Uchaf Farm.
 • 03 Gorff 2024, 15:30 – 19:30
  Neath, 15 Heol Glynderwen, Neath SA10 7RR, UK
  Come and join us at your local community meadow for an afternoon of meadow-themed activities!
 • 03 Gorff 2024, 15:30 – 16:00
  Neath, 15 Heol Glynderwen, Neath SA10 7RR, UK
  Come and join us at your local community meadow for an afternoon of meadow-themed activities! Kids bug walks at 15:30, 16:15 and 17:00. Booking essential.
 • 03 Gorff 2024, 17:30 – 18:15
  Neath, 15 Heol Glynderwen, Neath SA10 7RR, UK
  Come and join us at your local community meadow for an afternoon of meadow-themed activities! Meadow walks at 17:30 and 18:30.
 • 10 Gorff 2024, 15:30 – 19:30
  Skewen, 50 Parc Wern, Skewen, Neath SA10 6AX, UK
  Come join us at your local community meadow for an afternoon of meadow themed activities!
 • 10 Gorff 2024, 15:30 – 16:00
  Skewen, 50 Parc Wern, Skewen, Neath SA10 6AX, UK
  Come and join us at your local community meadow for an afternoon of meadow-themed activities! Kids bug walks at 15:30, 16:15 and 17:00. Booking essential.
 • 10 Gorff 2024, 17:30 – 18:15
  Skewen, 50 Parc Wern, Skewen, Neath SA10 6AX, UK
  Come and join us at your local community meadow for an afternoon of meadow-themed activities! Meadow walks at 17:30 and 18:30.
 • 11 Gorff 2024, 16:30 – 18:30
  Skewen, 50 Parc Wern, Skewen, Neath SA10 6AX, UK
  Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will walk around the local area and get to know and understand the local ecology and biodiversity better. We will record our observations as part of the walk.
 • 11 Gorff 2024, 19:30 – 21:30
  Neath, Neath SA10 7HN, UK
  Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will get to know the trees habitat better and hope to watch and listen to bats using bat detectors. We will also get to know the heritage of the site better.
 • 15 Gorff 2024, 11:30 – 13:00
  Skewen, Skewen, Neath SA10 6JR, UK
  Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will get to understand the importance of wetland peat reserves and its importance to carbon storage. We will use a Microbiometer to understand the surface soil.
 • 25 Gorff 2024, 13:00 – 16:00
  Briton Ferry, Neath Rd, Briton Ferry, Neath SA11 2AX, UK
  Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will walk around the local area and get to know and understand the local ecology and biodiversity better. We will record our observations as part of the walk.
 • 25 Gorff 2024, 17:00 – 18:30
  Port Talbot, Port Talbot SA12 6JA, UK
  Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will walk around the local area and get to know and understand the local ecology and biodiversity better. We will record our observations as part of the walk.
 • 29 Gorff 2024, 13:00 – 16:00
  Seven Sisters, Seven Sisters, UK
  Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will walk around the local area and get to know and understand the local ecology and biodiversity better. We will record our observations as part of the walk.
LNP Grant Fund Flyer (297 x 180 mm) (303 x 151 mm) (1).png
bottom of page