top of page

Mer, 03 Gorff

|

Port Talbot

Nature Walk - Margam Park - Getting to know your Trees!

Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will walk around the Park and get to know and understand the local tree ecology and biodiversity better. We will record our observations as part of the walk.

Nature Walk - Margam Park - Getting to know your Trees!
Nature Walk - Margam Park - Getting to know your Trees!

Time & Location

03 Gorff 2024, 16:15 – 18:00

Port Talbot, Port Talbot SA13 2TD, UK

About the event

Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will walk around the Park and get to know and understand the local tree ecology and biodiversity better. We will record our observations as part of the walk. We will also get to know the heritage of the area better.

We will meet at the Main Entrance into the Park by 16:15. We hope to provide you with a hot drink if you would like one! There is plenty of parking. The paths can be difficult in places including being uneven, so please be prepared for walking and for participants to be relatively steady on their feet. We will leave the Park before it shuts at 18:00.

For more information, please contact James Moore j.moore@uwtsd.ac.uk.

Ymunwch â’n taith gerdded natur fel y gallwch fod ym myd natur, ei ddeall yn well a charu eich ardal leol yn fwy. Byddwn yn cerdded o amgylch y Parc ac yn dod i adnabod a deall ecoleg coed lleol a bioamrywiaeth yn well. Byddwn yn cofnodi ein harsylwadau fel rhan o’r daith gerdded. Byddwn hefyd yn dod i adnabod treftadaeth yr ardal yn well.

Byddwn yn cyfarfod wrth y Brif Fynedfa i'r Parc erbyn 16:15. Gobeithiwn ddarparu diod boeth i chi os hoffech un! Mae digon o le parcio. Gall y llwybrau fod yn anodd mewn mannau gan gynnwys bod yn anwastad, felly byddwch yn barod i gerdded ac i gyfranogwyr fod yn gymharol sefydlog ar eu traed. Byddwn yn gadael y Parc cyn iddo gau am 18:00.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch James Moore j.moore@uwtsd.ac.uk.

Share this event

bottom of page