top of page

Llun, 18 Rhag

|

Port Talbot

Vivian Park Tree Planting Day - Plannu coed ym Mharc Vivian

Calling out all tree lovers Want to get involved in and learn how to plant trees in your local greenspace? FREE Yn galw ar y rheini sy'n dwlu ar goed Hoffech chi gymryd rhan a dysgu sut i blannu coed yn eich mannau gwyrdd lleol? AM DDIM

Vivian Park Tree Planting Day - Plannu coed ym Mharc Vivian
Vivian Park Tree Planting Day - Plannu coed ym Mharc Vivian

Time & Location

18 Rhag 2023, 10:00 – 14:00

Port Talbot, Port Talbot SA12 6JA, UK

About the event

Thanks to the ‘Local Places for Nature’ Fund, the Green Infrastructure team in Neath Port Talbot Council has secured funding to plant trees in Vivian Park 

If you would like to be involved and help plant a tree in your community then, please come and join us on the 18th December 2023 date at 10:00am to 2:00pm.

Our meeting point is: the cenotaph, Vivian Park. (What3Words: ///sentences.entire.heads)

Please ensure to wear suitable clothing for weather conditions, closed-up shoes (ideally safety footwear) and gloves.

We look forward to seeing you there.

This project is being delivered by the National Lottery Heritage Fund in partnership with the Welsh Government.

                                                                                                                            ------------------------------------------------

Diolch i gronfa Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, mae tîm Isadeiledd Gwyrdd Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi sicrhau cyllid ar gyfer Plannu coed ym Mharc Vivian.

Os hoffech gymryd rhan a helpu i blannu coeden yn eich cymuned, dewch i ymuno â ni ar 18 Rhagfyr 2023, o 10:00yb i 2:00yp.

Ein man cwrdd yw: Y Senotaff, Parc Vivian. (What3words: ///sentences.entire.heads)

Yn Sicrhewch eich bod yn gwisgo dillad addas ar gyfer y tywydd, esgidiau blaen caeëdig (esgidiau diogelwch yn ddelfrydol) a menig.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno

Caiff y prosiect hwn ei gyflwyno gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru

Share this event

bottom of page