top of page

Llun, 29 Gorff

|

Seven Sisters

Nature Walk - Seven Sisters

Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will walk around the local area and get to know and understand the local ecology and biodiversity better. We will record our observations as part of the walk.

Nature Walk - Seven Sisters
Nature Walk - Seven Sisters

Time & Location

29 Gorff 2024, 13:00 – 16:00

Seven Sisters, Seven Sisters, UK

About the event

Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and loveyour local area more. We will walk around the local area and get to know and understand the local ecology and biodiversity better. We will record our observations as part of the walk. We will also get to know the heritage of the area better.

We will meet at the start of the walk by 13:00. We hope to provide you with a hot drink if you would like one! There is plenty of parking. The paths can be difficult in places including being uneven, so please be prepared for walking and for participants to be relatively steady on their feet. We aim to be together for about up to 3 hours.

Ymunwch â’n taith gerdded natur fel y gallwch fod ym myd natur, ei ddeall yn well a charu eich ardal leol yn fwy. Byddwn yn cerdded o amgylch yr ardal leol ac yn dod i adnabod a deall yr ecoleg a bioamrywiaeth leol yn well.

Byddwn yn cofnodi ein harsylwadau fel rhan o’r daith gerdded. Byddwn hefyd yn dod i adnabod treftadaeth yr ardal yn well.

Byddwn yn cyfarfod ar ddechrau’r daith gerdded erbyn 13:00. Gobeithiwn ddarparu diod boeth i chi os hoffech un! Mae digon o le parcio. Gall y llwybrau fod yn anodd mewn mannau gan gynnwys bod yn anwastad, felly byddwch yn barod i gerdded ac i gyfranogwyr fod yn gymharol sefydlog ar eu traed. Ein nod yw bod gyda'n gilydd am hyd at 3 awr.

Share this event

bottom of page