top of page

Mer, 03 Gorff

|

Port Talbot

Nature Walk - Morfa Beach

Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will walk around the local area and get to know and understand the local ecology and biodiversity better. We will record our observations as part of the walk.

Registration is closed
See other events
Nature Walk - Morfa Beach
Nature Walk - Morfa Beach

Time & Location

03 Gorff 2024, 17:00 – 19:00

Port Talbot, Morfa Beach, Port Talbot SA13 2PE, UK

About the event

Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love

your local area more. We will walk around the local area and get to know

and understand the local ecology and biodiversity better. We will record our

observations as part of the walk. We will also get to know the heritage of the

area better.

We will meet at the Morfa Beach car park by 17:00. We hope to provide you

with a hot drink if you would like one! There is plenty of parking. The paths

can be difficult in places including being uneven, so please be prepared for

walking and for participants to be relatively steady on their feet. We aim to

be together for about 2 hours.

For more information, please contact James Moore j.moore@uwtsd.ac.uk.

Ymunwch â’n taith gerdded natur fel y gallwch fod ym myd natur, ei ddeall

yn well a charu eich ardal leol yn fwy. Byddwn yn cerdded o amgylch yr ardal

leol ac yn dod i adnabod a deall yr ecoleg a bioamrywiaeth leol yn well.

Byddwn yn cofnodi ein harsylwadau fel rhan o’r daith gerdded. Byddwn

hefyd yn dod i adnabod treftadaeth yr ardal yn well.

Byddwn yn cyfarfod ym maes parcio Traeth Morfa erbyn 17:00. Gobeithiwn

ddarparu diod boeth i chi os hoffech un! Mae digon o le parcio. Gall y

llwybrau fod yn anodd mewn mannau gan gynnwys bod yn anwastad, felly

byddwch yn barod i gerdded ac i gyfranogwyr fod yn gymharol sefydlog ar

eu traed. Ein nod yw bod gyda'n gilydd am tua 2 awr.

Share this event

bottom of page