top of page

Mer, 22 Tach

|

Microsoft Teams

Cyfarfod Gwarchod Natur / NPT for Nature Group Meeting

Ymunwch â ni am gyfarfod i ddysgu am natur CNPT. Join us for a meeting to learn about and discuss the nature of NPT.

Registration is closed
See other events
Cyfarfod Gwarchod Natur / NPT for Nature Group Meeting
Cyfarfod Gwarchod Natur / NPT for Nature Group Meeting

Time & Location

22 Tach 2023, 18:00 – 19:00

Microsoft Teams

Guests

About the event

Ymunwch â ni ar gyfer cyfarfod cychwynnol grŵp newydd CNPT dros Natur. Ymunwch â Phartneriaeth Natur Leol CNPT (PNL) ar gyfer gweithdy i drafod syniadau ar gyfer gweithredu dros natur y gallwch eu rhoi ar waith yn eich cymuned dros y misoedd nesaf, yn ogystal â dysgu rhagor am fywyd gwyllt anhygoel CNPT.

Ymunwch â'r cyfarfod yma:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTViMjc0Y2MtYTYwMi00MWFhLTlmMjMtZDU5MjgxM2Y4MGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226c8a9089-4288-4767-b57b-fc5587114552%22%2c%22Oid%22%3a%22bd148578-f8d0-44e4-bb1c-2a1111d6a952%22%7d

🌼🌼🌼🦋🦋🦋

Join the NPT Local Nature Partnership (LNP) for a workshop to discuss ideas for action for nature that you can take in your community over the following months, as well as learning more about the amazing wildlife of NPT.

Join the meeting here: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTViMjc0Y2MtYTYwMi00MWFhLTlmMjMtZDU5MjgxM2Y4MGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226c8a9089-4288-4767-b57b-fc5587114552%22%2c%22Oid%22%3a%22bd148578-f8d0-44e4-bb1c-2a1111d6a952%22%7d

Share this event

bottom of page