top of page

Iau, 20 Meh

|

Neath

Bat Walk - Eaglesbush Valley

Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will get to know the trees habitat better and hope to watch and listen to bats using bat detectors. We will also get to know the heritage of the site better.

Bat Walk - Eaglesbush Valley
Bat Walk - Eaglesbush Valley

Time & Location

20 Meh 2024, 19:30 – 21:30

Neath, Eaglesbush Valley, Neath SA11 2AN, UK

About the event

Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will get to know the trees habitat better and hope to watch and listen to bats using bat detectors. We will also get to know the heritage of the site better.

We will meet by entrance to Eaglesbush Valley by 19:30. We will provide you with a hot drink if you would like one! There is ample parking. The paths can be uneven in places so please be prepared for walking and for participants to be relatively steady on their feet. We aim to be together for about 2 hours.

For more information, please contact James Moore j.moore@uwtsd.ac.uk.

Book your place here: https://forms.office.com/e/6rpC46NncR

=====================

Ymunwch â’n taith gerdded natur fel y gallwch fod ym myd natur, ei ddeall yn well a charu eich ardal leol yn fwy. Byddwn yn dod i adnabod cynefin y coed yn well ac yn gobeithio gwylio a gwrando ar ystlumod yn defnyddio synwyryddion ystlumod. Byddwn hefyd yn dod i adnabod treftadaeth y safle yn well.

Byddwn yn cyfarfod wrth y fynedfa i Gwm Eryrod erbyn 19:30. Byddwn yn darparu diod boeth i chi os hoffech un! Mae digon o le parcio. Gall y llwybrau fod yn anwastad mewn mannau felly byddwch yn barod i gerdded ac i gyfranogwyr fod yn gymharol sefydlog ar eu traed. Ein nod yw bod gyda'n gilydd am tua 2 awr.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch James Moore j.moore@uwtsd.ac.uk.

Archebwch eich lle yma: https://forms.office.com/e/6rpC46NncR

Share this event

bottom of page