top of page

Mer, 07 Awst

|

Aberavon Beach

Seashore Safari

Come and us for a Seashore Safari at Aberavon! Dewch i ymuno ar gyfer Safari ar lan y môr yn Aberafan!

Seashore Safari
Seashore Safari

Time & Location

07 Awst 2024, 12:00 – 14:00

Aberavon Beach, Port Talbot SA12 6QN, UK

Guests

About the event

Come and join the Coastal Connections Project team as well as local marine experts from Marine Matters and the Wildlife Trust of South & West Wales for a Seashore Safari at Aberavon!

Join us in celebrating the beautiful marine environment of Neath Port Talbot! As part of the Coastal Connections Project, the NPT Wildlife Team are teaming up with local experts from Marine Matters and the Wildlife Trust of South and West Wales to take you on a seashore safari at Aberavon.

Discover marine life, hidden treasures, and fascinating ecosystems with our expert guides. Perfect for all ages, this educational adventure offers a unique opportunity to connect with nature and learn about the beauty of the shoreline.

We will meet at Victoria Road Car Park before heading on to the beach. Spaces are limited, so please book for the number of people that will be coming in your group. Children under 16 must be accompanied by an adult.

____________________________________________

Dewch i ymuno â thîm y Prosiect Cysylltiadau Arfordirol yn ogystal ag arbenigwyr morol lleol o Marine Matters ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru ar gyfer saffari ar lan y môr yn Aberafan!

Ymunwch â ni i ddathlu amgylchedd morol hardd Castell-nedd Port Talbot! Fel rhan o'r Prosiect Cysylltiadau Arfordirol, mae Tîm Bywyd Gwyllt CNPT yn ymuno ag arbenigwyr lleol o Marine Matters ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru i fynd â chi ar saffari glan y môr yn Aberafan.

Darganfyddwch fywyd morol, trysorau cudd, ac ecosystemau diddorol gyda'n tywyswyr arbenigol. Yn berffaith ar gyfer pob oedran, mae'r antur addysgol hon yn cynnig cyfle unigryw i gysylltu â natur a dysgu am harddwch y draethlin.

Byddwn yn cwrdd ym Maes Parcio Victoria Road cyn mynd i'r traeth. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly archebwch am nifer y bobl a fydd yn dod yn eich grŵp. Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Share this event

bottom of page