top of page

Iau, 13 Meh

|

Crynant RFC

Nature Walk - Crynant

Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will walk around the Wood Carvings path and get to know and understand the local ecology and biodiversity better. We will record our observations as part of the walk.

Registration is closed
See other events
Nature Walk - Crynant
Nature Walk - Crynant

Time & Location

13 Meh 2024, 16:30 – 19:00

Crynant RFC, 54 Main Rd, Crynant, Neath SA10 8NP, UK

About the event

Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will walk around the Wood Carvings path and get to know and understand the local ecology and biodiversity better. We will record our observations as part of the walk. We will also get to know the heritage of the site better.

We will meet at the Rugby Club, Crynant by 16:00. We hope to provide you with a hot drink if you would like one! There is plenty of parking. The paths can be difficult in places including being uneven so please be prepared for walking and for participants to be relatively steady on their feet. We aim to be together for about 2.5 hours.

To book your place please go to https://forms.office.com/e/6rpC46NncR

==================================

Ymunwch â’n taith gerdded natur fel y gallwch fod ym myd natur, ei ddeall yn well a charu eich ardal leol yn fwy. Byddwn yn cerdded o amgylch y llwybr Cerfiadau Pren ac yn dod i adnabod a deall yr ecoleg a bioamrywiaeth leol yn well. Byddwn yn cofnodi ein harsylwadau fel rhan o’r daith gerdded. Byddwn hefyd yn dod i adnabod treftadaeth y safle yn well.

Byddwn yn cyfarfod yn y Clwb Rygbi, Creunant erbyn 16:00. Gobeithiwn ddarparu diod boeth i chi os hoffech un! Mae digon o le parcio. Gall y llwybrau fod yn anodd mewn mannau gan gynnwys bod yn anwastad felly byddwch yn barod i gerdded ac i gyfranogwyr fod yn gymharol sefydlog ar eu traed. Ein nod yw bod gyda'n gilydd am tua 2.5 awr.

I archebu eich lle ewch i https://forms.office.com/e/6rpC46NncR

See less

Share this event

bottom of page