top of page

Maw, 21 Mai

|

Port Talbot

Greening under the M4 - engagement event

The Wildlife Team at Neath Port Talbot Council has secured funding to bring more nature into Port Talbot's urban area. Thanks to support from the Local Places for Nature scheme, which is funded by The National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government, we're making it happen.

Greening under the M4 - engagement event
Greening under the M4 - engagement event

Time & Location

21 Mai 2024, 18:00 – 20:00

Port Talbot, Civic Centre, Port Talbot SA13 1PJ, UK

About the event

The Wildlife Team at Neath Port Talbot Council has secured funding to bring more nature into Port Talbot's urban area. Thanks to support from the Local Places for Nature scheme, which is funded by The National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government, we're making it happen.

We're starting with the M4 underpass, from Llewellyn Street to Pentylla-Baglan Road.

Here's what we're doing: planting wildflowers and creating a meadow, adding green screens to soften the appearance of concrete structures, putting in planters, adding murals created by local artists showcasing our native plants and animals, and improving lighting.

This will help wildlife connectivity, make the air cleaner, manage water better, and improve the space for everyone using it.

Please come along to our engagement session to see the designs, and feedback on anything you would like to see now or in the future. Or to join us for a free tea/coffee and a chat.

Tuesday 21st May 2024

Afternoon session 1pm – 3pm

Evening session 6pm – 8pm

Foyer of Princess Royal Theatre, Civic Centre, Port Talbot SA13 1PJ

What 3 words :organ.idea.stem

__________________

Mae Tîm Bywyd Gwyllt Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi sicrhau cyllid i ddod â mwy o fyd natur i ardal drefol Port Talbot. Diolch i gefnogaeth gan y cynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, a ariennir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru, rydym yn gwireddu hyn.

Rydym yn dechrau gyda thanffordd yr M4, o Stryd Llewellyn i Heol Pentyla Baglan.

Rydym yn gwneud y canlynol: plannu blodau gwyllt a chreu dôl, ychwanegu sgriniau gwyrdd i wella golwg yr adeileddau concrit, gosod planwyr, ychwanegu murluniau a grëwyd gan artistiaid lleol yn arddangos ein planhigion a’n hanifeiliaid brodorol, a gwella’r goleuadau.

Bydd hyn yn helpu cysylltedd bywyd gwyllt, yn gwneud yr aer yn lanach, yn rheoli dŵr yn well, ac yn gwella'r ardal i bawb sy'n ei defnyddio.

Dewch i'n sesiwn ymgysylltu i weld y dyluniadau ac i roi adborth ar unrhyw beth yr hoffech ei weld nawr neu yn y dyfodol. Neu ymunwch â ni am de/goffi am ddim a sgwrs.

Dydd Mawrth 21 Mai 2024

Sesiwn y prynhawn 1pm - 3pm

Sesiwn gyda'r hwyr 6pm - 8pm

Cyntedd Theatr y Dywysoges Frenhinol, Canolfan Ddinesig, Port Talbot SA13 1PJ

What 3 words :organ.idea.stem

Share this event

bottom of page