top of page

Thu, 01 Aug

|

Baglan Burrows

Sea Watch Baglan Burrows

Join us at Baglan Burrows for a Sea Watch Survey to take part in National Whale and Dolphin Watch Week! Ymunwch â ni yn Walau Baglan am Arolwg Gwylio'r Môr i gymryd rhan yn Wythnos Genedlaethol Gwylio Morfilod a Dolffiniaid!

Sea Watch Baglan Burrows
Sea Watch Baglan Burrows

Time & Location

01 Aug 2024, 16:00 – 19:00

Baglan Burrows, Scarlet Ave, Port Talbot SA12 7PH, UK

Guests

About the event

Join us at Baglan Burrows for a Sea Watch Survey to take part in National Whale and Dolphin Watch Week!

This event is a great opportunity to contribute to some citizen science and learn how to conduct your own Sea Watch to contribute to marine conservation efforts in NPT! 

We will be meeting in Scarlet Avenue Car Park at 4pm before heading up into the dunes for a good view point. Binoculars and survey equipment will be provided, but please bring your own chair! Spaces are limited so please book for the number of people in your group. Children under 18 must be accompanied by an adult. 

_______________________________________________________________

Ymunwch â ni yn Walau Baglan am Arolwg Gwylio'r Môr i gymryd rhan yn Wythnos Genedlaethol Gwylio Morfilod a Dolffiniaid!

Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle gwych i gyfrannu at wyddoniaeth dinasyddion a dysgu sut i gynnal eich Gwarchod y Môr eich hun i gyfrannu at ymdrechion cadwraeth forol yn CNPT! 

Byddwn yn cyfarfod ym Maes Parcio Scarlet Avenue am 4pm cyn mynd i fyny i'r twyni i weld y golygfeydd. Bydd binocwlar ac offer arolygu yn cael eu darparu, ond dewch â'ch cadair eich hun! Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly archebwch am nifer y bobl yn eich grŵp. Rhaid i blant o dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Share this event

bottom of page