top of page

Sun, 04 Aug

|

Aberavon Beach (RNLI Access Point)

Sand Sculpture Competition

Join the Beach Academy Wales and Coastal Connections Project Teams for a fun-filled day of Sand Sculpture making! Ymunwch â Thimau Prosiect Academi Traeth Cymru a Chysylltiadau Arfordirol am ddiwrnod llawn hwyl o greu cerfluniau tywod!

Sand Sculpture Competition
Sand Sculpture Competition

Time & Location

04 Aug 2024, 11:00 – 15:00

Aberavon Beach (RNLI Access Point), Aberavon Beach SA12, UK

About the event

Unleash your creativity at our Sand Sculpture Competition! Join us for a fun-filled day on the beach, where artists of all ages and skill levels can showcase their talents in sand sculpting. Compete for exciting prizes or simply enjoy the art and sunshine as you watch the sculptures take shape. Whether you're a seasoned pro or a first-time builder, this event promises creativity, camaraderie, and coastal beauty. Bring your imagination and help us transform the beach into a gallery of sand masterpieces!

Order of the day:

11am - Arrival and registration

11.30am - Build starts

2.30pm - Build ends & judging starts

3pm - Winners announced & prizes

_________________________________________________________________

Rhyddhewch eich creadigrwydd yn ein Cystadleuaeth Cerfluniau Tywod! Ymunwch â ni am ddiwrnod llawn hwyl ar y traeth, lle gall artistiaid o bob oed a lefel sgiliau arddangos eu doniau mewn cerflunio tywod. Cystadlu am wobrau cyffrous neu dim ond mwynhau'r gelf a'r heulwen wrth i chi wylio'r cerfluniau yn cymryd siâp. P'un a ydych chi'n pro profiadol neu'n adeiladwr tro cyntaf, mae'r digwyddiad hwn yn addo creadigrwydd, cyfeillgarwch a harddwch arfordirol. Dewch â'ch dychymyg a'n helpu i drawsnewid y traeth yn oriel o gampweithiau tywod!

Trefn y Dydd:

11am - Cyrraedd a chofrestru

11.30am - Gwaith adeiladu yn dechrau

2.30pm - Dechrau adeiladu a beirniadu

3pm - Cyhoeddi enillwyr a gwobrau

Share this event

bottom of page