top of page

Tue, 16 Jan

|

Neath

Nature Walk - Eaglebush

We will get to know winter wildlife better, understand Celtic Rainforests better, and find out more about the water. We will also get to know the heritage of the site better.

Registration is closed
See other events
Nature Walk - Eaglebush
Nature Walk - Eaglebush

Time & Location

16 Jan 2024, 13:00 – 17 Jan 2024, 15:00

Neath, Crythan Rd, Neath SA11 1TB, UK

About the event

We have a simple shared goal: we want more people to be in, understand and love local nature.

We will get to know winter wildlife better, understand Celtic Rainforests better, and find out more about the water. We will also get to know the heritage of the site better.

We will meet outside Melincryddan Community Centre at 13:00 for a hot drink. There is ample parking around. It is a short walk into the nature area. The paths require walking and if possible for participants to be relatively steady on their feet. We aim to be together for a little over 2 hours.

Book your place here. For more information, please contact James Moore j.moore@uwtsd.ac.uk.

Dydd Mawrth 16 Ionawr 13:00

(Tua 2 awr)

Mae gennym nod syml a rennir: rydym am i fwy o bobl fod ym myd natur leol, ei deall a’i charu.

Byddwn yn dod i adnabod bywyd gwyllt y gaeaf yn well, yn deall Coedwigoedd Glaw Celtaidd yn well, ac yn darganfod mwy am y dŵr. Byddwn hefyd yn dod i adnabod treftadaeth y safle yn well.

Byddwn yn cyfarfod tu allan i Ganolfan Gymunedol Melincryddan am 13:00 am ddiod poeth. Mae digon o le parcio o gwmpas. Mae'n daith gerdded fer i'r ardal natur. Mae angen cerdded ar y llwybrau ac os yn bosibl i gyfranogwyr fod yn gymharol sefydlog ar eu traed. Ein nod yw bod gyda'n gilydd am ychydig dros 2 awr.

Archebwch eich lle yma. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â James Moore j.moore@uwtsd.ac.uk.

Share this event

bottom of page