top of page

Thu, 25 Jul

|

Port Talbot

Citizen Science - Vivian Park

Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will walk around the local area and get to know and understand the local ecology and biodiversity better. We will record our observations as part of the walk.

Citizen Science - Vivian Park
Citizen Science - Vivian Park

Time & Location

25 Jul 2024, 17:00 – 18:30

Port Talbot, Port Talbot SA12 6JA, UK

About the event

Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will walk around the local area and get to know and understand the local ecology and biodiversity better. We will record our observations as part of the walk. We will also get to know the heritage of the park better.

We will meet in the park by 17:00. We hope to provide you with a hot drink if you would like one! There is plenty of parking. Parts of the park can be difficult in places including being uneven, so please be prepared for walking and for participants to be relatively steady on their feet. We aim to be together for about 1.5 hours.

Ymunwch â’n taith gerdded natur fel y gallwch fod ym myd natur, ei ddeall yn well a charu eich ardal leol yn fwy. Byddwn yn cerdded o amgylch yr ardal leol ac yn dod i adnabod a deall yr ecoleg a bioamrywiaeth leol yn well. Byddwn yn cofnodi ein harsylwadau fel rhan o’r daith gerdded. Byddwn hefyd yn dod i adnabod treftadaeth y parc yn well.

Byddwn yn cyfarfod yn y parc erbyn 17:00. Gobeithiwn ddarparu diod boeth i chi os hoffech un! Mae digon o le parcio. Gall rhannau o'r parc fod yn anodd mewn mannau gan gynnwys bod yn anwastad, felly byddwch yn barod i gerdded ac i gyfranogwyr fod yn gymharol sefydlog ar eu traed. Ein nod yw bod gyda'n gilydd am tua 1.5 awr.

Share this event

bottom of page