top of page

Mon, 15 Jul

|

Skewen

Citizen Science - Pant Y Sais LNR (Jersey Marine)

Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will get to understand the importance of wetland peat reserves and its importance to carbon storage. We will use a Microbiometer to understand the surface soil.

Citizen Science - Pant Y Sais LNR (Jersey Marine)
Citizen Science - Pant Y Sais LNR (Jersey Marine)

Time & Location

15 Jul 2024, 11:30 – 13:00

Skewen, Skewen, Neath SA10 6JR, UK

About the event

Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will get to understand the importance of wetland peat reserves and its importance to carbon storage. We will use a Microbiometer to understand the surface soil. We will also look for for the early signs of spring and consider climate change in action. We will also get to know the heritage of the site better.

We will meet at the entrance to the local nature reserve at 11:30. We will provide you with a hot drink if you would like one! There is ample parking. The paths are likely to be muddy, so please be prepared walking and if possible for participants to be relatively steady on their feet. We aim to be together for about 1.5 hours.

Ymunwch â’n taith gerdded natur fel y gallwch fod ym myd natur, ei ddeall yn well a charu eich ardal leol yn fwy. Byddwn yn dod i ddeall pwysigrwydd cronfeydd mawn gwlyptir a'u pwysigrwydd i storio carbon. Byddwn yn defnyddio Microbiomedr i ddeall y pridd arwyneb. Byddwn hefyd yn chwilio am arwyddion cynnar y gwanwyn ac yn ystyried newid hinsawdd ar waith. Byddwn hefyd yn dod i adnabod treftadaeth y safle yn well.

Byddwn yn cyfarfod wrth fynedfa’r warchodfa natur leol am 11:30. Byddwn yn

darparu diod boeth i chi os hoffech un! Mae digon o le parcio. Mae'r llwybrau'n debygol o fod yn fwdlyd, felly byddwch yn barod i gerdded ac os yn bosibl i'r rhai sy'n cymryd rhan fod yn gymharol sefydlog ar eu traed. Ein nod yw bod gyda'n gilydd am tua 1.5 awr.

Share this event

bottom of page