top of page

Thu, 11 Jul

|

Neath

Bat Walk - Coed Bach & Y Cwm (Longford)

Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will get to know the trees habitat better and hope to watch and listen to bats using bat detectors. We will also get to know the heritage of the site better.

Bat Walk - Coed Bach & Y Cwm (Longford)
Bat Walk - Coed Bach & Y Cwm (Longford)

Time & Location

11 Jul 2024, 19:30 – 21:30

Neath, Neath SA10 7HN, UK

About the event

Join our nature walk so you can be in nature, understand it better and love your local area more. We will get to know the trees habitat better and hope to watch and listen to bats using bat detectors. We will also get to know the

heritage of the site better.

We will meet by the car park above the site by 19:30. We will provide you with a hot drink if you would like one! There is ample parking. The paths can be uneven in places so please be prepared for walking and for participants to be relatively steady on their feet. We aim to be together for about 2 hours.

Ymunwch â’n taith gerdded natur fel y gallwch fod ym myd natur, ei ddeall yn well a charu eich ardal leol yn fwy. Byddwn yn dod i adnabod cynefin y coed yn well ac yn gobeithio gwylio a gwrando ar ystlumod yn defnyddio

synwyryddion ystlumod. Byddwn hefyd yn dod i adnabod treftadaeth y safle yn well.

Byddwn yn cyfarfod ger y maes parcio uwchben y safle erbyn 19:30. Byddwn yn darparu diod boeth i chi os hoffech un! Mae digon o le parcio. Gall y llwybrau fod yn anwastad mewn mannau felly byddwch yn barod i gerdded ac i gyfranogwyr fod yn gymharol sefydlog ar eu traed. Ein nod yw bod gyda'n gilydd am tua 2 awr.

Share this event

bottom of page