top of page

Thu, 08 Aug

|

Victoria Road Car Park

Wild Beach Crafts

Join the Coastal Connections Project team at Aberavon Beach for a Wild Beach Crafts Event! Ymunwch â thîm Prosiect Cysylltiadau Arfordirol Traeth Aberafan ar gyfer Digwyddiad Crefftau Traeth Gwyllt!

Wild Beach Crafts
Wild Beach Crafts

Time & Location

08 Aug 2024, 11:00 – 13:00

Victoria Road Car Park, Port Talbot SA12 6QN, UK

Guests

About the event

Discover your creativity at our Wild Beach Crafts event! Use natural materials to make beautiful, sustainable art by the sea. Perfect for all ages, this fun activity blends creativity, environmental awareness, and the joy of the outdoors. Come explore your artistic side, connect with nature, and take home a one-of-a-kind souvenir!

We will meet at Victoria Road car park before heading on to the beach. Spaces are limited, so please book for the number of people that will be coming in your group. Children under 16 must be accompanied by an adult. 

We will do our best to provide chairs for those who need them, but if you are likely to need to sit down for part/all of the session, please bring a camp chair with you!

____________________________________________________________

Darganfyddwch eich creadigrwydd yn ein digwyddiad Crefftau Traeth Gwyllt! Defnyddio deunyddiau naturiol i wneud celf hardd a chynaliadwy ger y môr. Yn berffaith ar gyfer pob oedran, mae'r gweithgaredd hwyliog hwn yn cyfuno creadigrwydd, ymwybyddiaeth amgylcheddol, a llawenydd yr awyr agored. Dewch i archwilio'ch ochr artistig, cysylltu â natur, a mynd â swfenîr unigryw adref!

Byddwn yn cwrdd ym maes parcio Victoria Road cyn mynd i'r traeth. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly archebwch am nifer y bobl a fydd yn dod yn eich grŵp. Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Byddwn yn gwneud ein gorau i ddarparu cadeiriau i'r rhai sydd eu hangen, ond os yw'n debygol y bydd angen i chi eistedd i lawr am ran/y sesiwn gyfan, dewch â chadeirydd gwersyll gyda chi!

Share this event

bottom of page