top of page

Sun, 16 Jul

|

Skewen

Crymlyn Burrows – Bioblitz and Sculpture launch

Celebrate the launch of the new Crymlyn Burrows Dune Gateway sculpture by exploring the exploring the dunes with site Warden Ben Sampson

Registration is closed
See other events
Crymlyn Burrows – Bioblitz and Sculpture launch
Crymlyn Burrows – Bioblitz and Sculpture launch

Time & Location

16 Jul 2023, 10:30 – 12:00

Skewen, Fabian Way, Crymlyn Burrows, Skewen, Swansea SA1 8EN, UK

About the event

Dwyieithog, Saesneg isod / Bilingual, English below

Lleoliad: Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Twyni Crymlyn, Campws y Bae Prifysgol Abertawe, Ffordd Crymlyn, Sgiwen, SA1 8EN www.what3words.com/drooling.blend.binder (Bydd stondinau a mannau cyfarfod ar gyfer y daith gerdded wrth fynedfa Sgwâr Margam i Dwyni Crymlyn. Mae hon wedi’i lleoli ar Ffordd Crymlyn o fewn Campws y Bae Abertawe).

Ymunwch â phrosiect Twyni Deinamig a Phrifysgol Abertawe i ddathlu lansiad cerflun newydd Porth y Twyni yn Nhwyni Crymlyn drwy archwilio'r twyni tywod gyda Warden y safle, Ben Sampson, a gwirfoddolwyr lleol. Ymunwch â’r tîm am daith gerdded bywyd gwyllt gyffredinol i ddarganfod SoDdGA Twyni Crymlyn – bydd cyfle i ddysgu sut mae twyni tywod yn ffurfio, pa blanhigion a bywyd gwyllt sy’n eu galw’n gartref a pha waith sy’n cael ei wneud i warchod y twyni tywod.

Mae'r daith gerdded hon yn rhan o ddigwyddiad mwy drwy'r dydd rhwng 10:30 a 15:30 https://fb.me/e/31lDYGpoL

Rhaid i bob person dan 18 oed fod yng nghwmni rhywun dros 18 oed. Mae croeso i gŵn sy'n ymddwyn yn dda ar dennyn byr. Gwisgwch esgidiau cryf os gwelwch yn dda - gall y twyni fod yn agored iawn ac rydym yn eich cynghori i wisgo haenau. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y digwyddiad, cysylltwch â Hannah.Lee@Plantlife.org.uk.

Mae prosiect Twyni Deinamig yn cael ei gefnogi gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yng Nghymru.

Y partneriaid yw Natural England, Plantlife, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a'r Ymddiriedolaethau Natur.

~~~~

Location: Crymlyn Burrows Site of Special Scientific Interest, Swansea University Bay Campus, Crymlyn Way, Skewen, SA1 8EN www.what3words.com/drooling.blend.binder (Stalls and walk meeting points will be at the Margam Square entrance of Crymlyn Burrows. This is located on Crymlyn Way within the Swansea Bay Campus)

Join Dynamic Dunescapes and Swansea University in celebrating the launch of the new Crymlyn Burrows Dune Gateway sculpture by exploring the dunes with site Warden Ben Sampson and local volunteers. Join the team for a general wildlife walk to discover the Crymlyn Burrows SSSI – learn about how sand dunes form, what plants and wildlife call them homes and what work is being done to conserve the burrows.

This walk is part of a larger all-day event from 10:30 – 15:30 https://fb.me/e/31lDYGpoL

All under-18s must be accompanied by an over-18. Well-behaved dogs on a short lead welcome. Please wear sturdy footwear – dunes can be exposed and it is recommended to dress in layers. Should you have any queries regarding the event please contact Hannah.Lee@Plantlife.org.uk.

Dynamic Dunescapes is supported by the National Lottery Heritage Fund in Wales.

Partners are Natural England, Plantlife, Natural Resources Wales, National Trust and The Wildlife Trusts.

Share this event

bottom of page