top of page

Tue, 06 Aug

|

Aberavon Beach

Beach Clean & Comb

Help us leave the beach cleaner than we found it, and look for hidden treasures along the way! Helpwch ni i adael y traeth yn lanach nag yr oeddem wedi dod o hyd iddo, a chwiliwch am drysorau cudd ar hyd y ffordd!

Beach Clean & Comb
Beach Clean & Comb

Time & Location

06 Aug 2024, 13:00 – 15:00

Aberavon Beach, Scarlet Ave, Port Talbot SA12 7PH, UK

Guests

About the event

Come and join the NPT Wildlife Team and local marine expert Matthew Green from Marine Matters for a Beach Clean and Comb Event! Spend a couple of hours with us cleaning up litter and exploring the shoreline's natural beauty. Perfect for all ages, this event combines doing your bit to protect our coastline with the joy of discovering coastal treasures. This event is a great opportunity to connect with nature and learn more about what you might find on the strandline, all whilst making a positive impact!

We will meet at Scarlet Avenue Car Park before heading on to the beach. Spaces are limited, so please book for the number of people that will be coming in your group. Children under 16 must be accompanied by an adult. All beach cleaning equipment will be provided.

_________________________________________________________

Dewch i ymuno â Thîm Bywyd Gwyllt CNPT a'r arbenigwr morol lleol Matthew Green o Marine Matters ar gyfer Digwyddiad Glanhau a Chriw Traeth!

Treuliwch ychydig oriau gyda ni yn glanhau sbwriel ac archwilio harddwch naturiol y draethlin. Yn berffaith ar gyfer pob oedran, mae'r digwyddiad hwn yn cyfuno gwneud eich rhan i ddiogelu ein harfordir gyda'r llawenydd o ddarganfod trysorau arfordirol. Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle gwych i gysylltu â natur a dysgu mwy am yr hyn y gallech ddod o hyd iddo ar y llinyn, i gyd wrth gael effaith gadarnhaol!

Byddwn yn cwrdd ym Maes Parcio Scarlet Avenue cyn mynd i'r traeth. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly archebwch am nifer y bobl a fydd yn dod yn eich grŵp. Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Share this event

bottom of page